Nauczyciele

DYREKTOR  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego - mgr Dariusz Nowak

WICEDYREKTOR  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego ds. Publicznego Gimnazjum - mgr inż. Stanisław Sacharczuk

WICEDYREKTOR Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego ds. Publicznej Szkoły Podstawowej - mgr Małgorzata Jęsior

PEDAGOG SZKOLNY - mgr Marola Widurska

PSYCHOLOG SZKOLNY - mgr Lidia Binek
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW